Toimintaperiaatteet

Kauniaisten Taitoluisteluklubin tarkoituksena on luoda edellytykset lasten taitoluistelun kilpa- ja harrastustoiminnalle reilussa ja terveessä hengessä. Seura tarjoaa lapsille taitotason mukaista luisteluvalmennusta eri ikäryhmissä. Taitoluistelusta pitkäaikaisena harrastuksena kiinnostuneille lapsille seura tarjoaa korkealuokkaista valmennusta sekä kannustavan ilmapiirin kehittymiselle luistelukoulusta aina kilpaluistelijaksi asti.

KaTan eettiset linjaukset

  • Kaikille annetaan mahdollisuus harrastaa luistelua omalla taitotasollaan ja kehittyä kilpa- tai harrasteluistelijana.
  • Kilpaileminen on yksilöllistä ja kehittymistä tukevaa, ei keskinäiseen paremmuuteen perustuvaa.
  • Valmentajien palaute luistelijoille on rakentavaa. Valmentajat ja ohjaajat saavat tehtäväänsä asianmukaista koulutusta ja ylläpitävät ammattitaitoaan.
  • Valmentajille annetaan työrauha.
  • Seuran toiminta perustuu avoimuuteen. Jokaista seurassa toimivaa kunnioitetaan ja arvostetaan. Hyvä ja kannustava käytös kuuluu jokaisen toimintaan.
  • Toiminta on monipuolista ja kasvatuksellista.
  • Seurassa kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin, joihin kuuluu päihteettömyys, monipuolinen ruokavalio ja riittävä lepo.
  • Onnistutaan yhdessä, pettymyksissä tuetaan toisia