Luistelumaksut

Yksinluistelijoiden luistelumaksut koostuvat kaikilta perittävistä kuukausimaksuista sekä osallistumisen mukaan perittävistä kilpailu-, leiri- ja testimaksuista.

Kuukausimaksuun sisältyy jäämaksut, valmennus sekä ohjatut veryttelyt, oheiset, baletti ja muut lisäharjoitukset perusharjoituskaudella seuran aikataulun mukaisesti.

Leirimaksut peritään siitä aiheutuvien kustannusten mukaisina.
Kilpailu- ja testimaksut määräytyvät kilpailun tai testin luonteen mukaisesti.

Yksinluistelijat maksavat kuukausimaksua, jonka eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivä. Heinäkuussa ei makseta luistelumaksua. Luistelumaksu koskee käytännössä koko vuotta, joka on jaettu 11 kuukauteen.

Sisaralennus on 10% halvemman lapsen luistelumaksusta (luistelukoulu- tai yksinluistelumaksu). Jos seurassa luistelevia sisaruksia on kolme, alennus on 20% halvimmasta luistelumaksusta ja 10% keskimmäisestä luistelumaksusta.

Sairaustapauksessa luistelija voi saada vapautuksen kuukausimaksusta, mikäli luistelun estävä sairaus kestää yli 1 kk. Pitkästä sairauspoissaolosta on aina oltava lääkärintodistus, joka on toimitettava viipymättä rahastonhoitajalle.

Luistelumaksut on maksettava ajallaan. Luistelijalta voidaan estää pääsy jäälle, eikä häntä myöskään ilmoiteta kilpailuihin, mikäli erääntyneet maksut ovat yhä viikon kuluttua maksamatta rahastonhoitajan lähettämän maksukehotuksen jälkeen.

Luistelun lopettamisilmoitus on tehtävä yksi täysi kuukausi ennen luistelun lopetusta (irtisanomisaika on yksi kuukausi).


Kilpailumaksut:

Tähtiarviointi      50 €
ISU - 1 päivä        65 €
ISU - 2 päivää     100 €