Urlus-Säätiöltä 5 000 euroa tukirahaston perustamiseen

06.09.2021

Olemme saaneet Urlus-Säätiöltä 5 000 € tukirahaston perustamiseen. Tuki on tarkoitettu perheille, joiden taloudellinen tilanne on huonontunut työttömyyden tai muiden vaikeuksien myötä. Tukimuoto on haettavissa kausi- sekä kuukausimaksuihin. Haluamme tarjota tasapuolisen mahdollisuuden harrastaa, ettei perhettä kohdanneet vaikeudet olisi esteenä lapsen tai nuoren harrastukselle.

Harrastustuki ei voi kattaa harrastuksen kustannuksia kokonaan, vaan luistelijalta jää aina osa maksusta itse maksettavaksi.

Vapaamuotoisen tukihakemuksen voi lähettää rahastonhoitaja Hanna Pullille
rahastonhoitaja.kata@gmail.com

Vapaamuotoisessa tukihakemuksessa tulee kertoa tukea tarvitsevan nimi, syntymäaika, luisteluryhmä, lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta sekä huoltajan nimi ja yhteystiedot. Rahastonhoitaja käsittelee hakemuksen ja vie seuran hallituksen hyväksyttäväksi nimettömänä. Tuen hakijan nimeä ei siis   julkaista muuta kuin henkilöille, joiden tulee tuen maksua varten saada tämä tieto. Tukirahaston asioita käsitteleviä henkilöitä (Hanna Pulli ja Miia Helanto) sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rahastonhoitaja voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksenteon helpottamiseksi. Hakemus käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. 

Tuki kohdennetaan myClubissa tehtävään luistelulaskuun alennusrivinä.

Tukea jaetaan 1.8.2021 alkaen ja niin kauan, kun tukirahaa (5 000 €) on jäljellä.

06.09.2021Urlus-Säätiöltä 5 000 euroa tukirahaston perustamiseen
13.08.2021Aikataulu
04.04.2021Luistelukoulupassin voimassaolo