Tahto -ryhmä

Kauniaisten Taitoluisteluklubin Tahto-ryhmä

Tahto. Mitä se on? Yrittämistä, asennetta vai ainoastaan arvoihanne muiden joukossa? Meidän mielestä se on mielentila tulla paremmaksi. Tapa määrittää oma toiminta ja rikkoa sitä hallitsevat raja-aidat. Se on lupa onnistua tulevassa ja tässä hetkessä. Lupa unelmoida ja haaveilla. Mahdollisuus saavuttaa nämä tavoitteet ja luoda uusia. Todeta, että me voimme, kun vain päätämme niin. Tahdomme.


Tahto onnistua ratkaisee. Niin urheilussa, kuin elämän eri osa-alueilla. Kauniaisten Taitoluisteluklubin Tahto-ryhmän tarkoitus on kerätä voimakastahtoiset taitoluistelijat yhteen ja asettaa raja-aidat uusiksi. Näyttää, että kuka tahansa kykenee saavuttamaan tavoitteensa, kunhan omaa tahtoa omistautua asialleen. Jokainen taitoluistelija on potentiaalinen Tahto-ryhmän luistelija. Mikäli uskot, että sinussa palaa sisällä tuli
voimakkaana, niin näytä se meille ja itsellesi. Osoita voimakasta luonnetta ja tahtoa saavuttaa sinulle tärkeät asiat ja et jää huomaamatta.

Mikäli olet periksiantamaton, ahkera ja intohimoinen saatat omata Tahto-ominaisuuden ja päästä osaksi meitä. Pyri seuraamme, osoita arkipäivän johtajuutta itsessäsi, määrittele itse tulevaisuutesi. Osoita Tahtoa tulla taitoluistelijaksi.
Tee se kaikki Kauniisti Taidolla ja olet varmasti osa meitä. Tahdo Tahtoa.

Ryhmään valitaan K1 ja K2 ryhmien urheilijoita, jotka:

  • Yrittävät parhaansa joka tilanteessa ja omaavat urheilun vaatiman kilpailuhengen
  • Jotka keskittyvät harjoituksissa ja niiden ulkopuolella itsensä kehittämiseen urheilijoina
  • Haluavat menestyä taitoluistelussa ja näyttävät sen omalla toiminnallaan: aktiivisuus alku- ja loppuverryttelyissä, kilpailutavoitelapuissa jne.
  • Jotka EIVÄT SANO: ei, en pysty, en osaa, miksi pitäisi tehdä jne.
  • Tekevät töitä urheilijamaisesti
  • Ovat aktiivisia ja motivoituneita
  • Ovat lahjakkaita, taitavia, ketteriä, nopeita, sähäköitä jne.
  • Ottavat vastuun omasta kehittymisestään

HUOM! Ryhmään ei valikoidu automaattisesti taito- tai kilpailutasoltaan parhaimmat luistelijat. Pääsääntönä valintaprosessissa on, että luistelijalla on oma TAHTO kehittyä taitoluistelijana. Lopullinen päätös ryhmän kokoonpanosta on aina valmennuksellinen.