Kilpailut > Testit

Testit

YKSINLUISTELUN TESTIJÄRJESTELMÄT

Perustestit ja kilpailusarjat joihin ne vaaditaan

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue- tai aikuisten sarjaan, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä.
Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava perustesti:

  • Perustesti 1: B-silmut
  • Perustesti 2: A-silmut, debytantit ja kansalliset noviisit
  • Perustesti 3: SM-noviisit, kansalliset juniorit ja seniorit
  • Perustesti 4: SM-juniorit ja SM-seniorit

Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu'uista vaativimpiin liukuihin.

Elementtitestit

Elementtitestitasoja on 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Elementtitestin elementtien vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti sarjaan vaadittavan perustestin ja elementtitestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan.

Luistelijoilla on oltava elementtitesti suoritettuna 14 vuorokautta ennen hänen 1. kilpailupäivää

Elementtitestien elementit

Sekä elementti- että perustestit ovat käytössä kilpailusarjoihin pääsemiseksi kaudesta 2014-2015 lähtien: